جستجو

PLC سیستم کنترل اتوماتیک شیشه ای سفارشی سازی راکتور

Date:Dec 28, 2015

سیستم های کنترل خودکار PLC می سازد خودکار شیمیایی / زیست شناسی تحقیق اتفاق می افتد، شیشه راکتور دما مقدار pH سرعت هم بزنید، تخلیه پمپ شامل پمپ موتور هم بزنید، و غیره، همه توسط PLC سیستم کنترل اتوماتیک می تواند. شما لازم نیست به نگرانی در اگر چیزی وجود دارد تحقیقات شما را قطع و یا اثر دقت و صحت نتیجه آزمایش.

صرفه جویی در وقت خود و تحقیقات شما را دقیق تر و کارآمد. PLC کنترل اتوماتیک شیشه ای رآکتور راه حل برای مشتریان جهانی که کار در شیمی زیست شناسی داروسازی تجزیه و تحلیل محیط غذایی تحقیقات علمی، و غیره.

Customerization بیشتر از راکتور های شیشه ای با سیستم های کنترل خودکار PLC, لطفا تماس با ما!یک جفت: TOPTION آزمایشگاه راه حل برای صنعت سوخت هیدروژن

بعدی: نه