جستجو

شبیه ساز خورشیدی منبع نور زنون سفارشی

Date:Jun 20, 2017

شبیه ساز خورشیدی منبع نور زنون سفارشی

TOP TOP چراغ قوه Xe قوس منبع نور مصنوعی برای شبیه سازی نور خورشید است.

short arc light source.jpg

short arc xenon light source.jpg

short arc xenon light source 1.jpg

short arc xenon light source 2.jpg

short arc xenon lamp source (1).jpg

short arc xenon lamp source (5).jpg

short arc xenon lamp source (4).jpg

منبع لامپ زنون بیشتر سفارشی اطلاعات تماس welcome@toptionlab.com برای کسب اطلاعات بیشتر.

یک جفت: درباره TOPTION INSTRUMENT CO.، LTD؟ دیدن ابزار آزمایشگاه ابزار TOP

بعدی: رآکتور شیشه ای شیشه ای سفارشی جدید، طراحی کاپوت راکتور