جستجو

نیمکت مقیاس اندازه خلاء یخ خشک کن تحویل با موفقیت

Date:Nov 27, 2017


نیمکت مقیاس اندازه خلاء یخ خشک کن تحویل با موفقیت


Benchtop scale sized freeze dryer.jpg


Benchtop laboratory freeze dryer small freeze drying machine (1).jpg


Benchtop laboratory freeze dryer small freeze drying machine (2).jpg


Benchtop laboratory freeze dryer small freeze drying machine (4).jpg


Benchtop laboratory freeze dryer small freeze drying machine (3).jpg


Benchtop laboratory freeze dryer small freeze drying machine (5).jpg


خلاء بیشتر یخ خشک کن مخاطب خوش آمدیدinfo@toptionlab.comبیشتر بدانید.


یک جفت: 1L واشر شیشه ای راکتور جدید سفارشی کردن

بعدی: مخلوط آزمایشگاهی 3L Magnetic Stirrer