جستجو

انفجار کوره خشک شدن

Date:May 25, 2016

انفجار کوره های خشک کردن است به طور گسترده ای مورد استفاده برای خشک کردن، حرارت، تست، پیری دما بالا، عقیم سازی در صنعت معدن آزمایشگاه موسسه تحقیقات علمی، و غیره، و غیره.یک جفت: ساخت TOPTION سبز

بعدی: دمای کوره خلاء خشک با LCD