جستجو

تبریک دانا رسما عضو TOPTION آزمایشگاه ارائه دهنده راه حل شد

Date:Aug 08, 2016

در ماه ژوئن، ما را در عضو دوست داشتنی دانا طلیعه ~از آنجا که ارتباط قبلی با صنعت تجارت خارجی
بنابراین، فشار کار و مشکلات اجتناب ناپذیر است،
اما او یک شکایت را ندارد،
کار سخت، هرگز رها کردن،
پس از دو ماه تلاش بی امان
آن را به اتفاق آرا از TOPTION。 ستایش شده است
در این دانا تبریک خاص!!


یک جفت: ویژگی های اصلی در مورد بهداشت و مواد غذایی خلاء خشک کن یخ

بعدی: TOPTION ژوئیه ستاره درخشان ترین ستاره هستند