جستجو

یخ خشک مواد غذایی

Date:May 11, 2016

یخ خشک غذا آن است با موفقیت اجتناب از معایب تکنولوژی سنتی کم آبی مانند تغییر رنگ و تغییر طعم و تغذیه مواد غذایی از دست داده، و غیره. مواد غذایی پس از توقف روند خشک شدن، حفظ می تواند مواد غذایی اصلی شکل رنگ عطر طعم تغذیه، excllent بازسازی خواص، وزن سبک و مناسب برای ذخیره سازی دمای طبیعی، و غیره.

بنابراین، قیمت یخ خشک کردن مواد غذایی 4 6times بیشتر از هوای گرم خشک کردن مواد غذایی در بازار بین المللی است. مسدود کردن زمانی که آنها در فضا خشک کردن مواد غذایی همچنین مواد غذایی اصلی برای فضانورد مناسب برای بالا رفتن، حمل و نقل اکتشاف عملیات صحرایی ارتش، و غیره، این زمینه خاص است.


یک جفت: CIP قابل تنظیم و سیستم SIP

بعدی: سیستم همگن راکتور Sheat بالا