جستجو

واگن شیشه ای واشر 20L تحویل موفقیت آمیز است

Date:Sep 29, 2018

واگن شیشه ای واشر 20L تحویل موفقیت آمیز است


قطعات رولر شیشه ای قطعات اصلی PTFE خالص، تضمین مطلق سیستم خلاء. interlayer

می تواند منابع سرد متفاوتی (محافظهای گریفی، آب گرم یا روغن داغ) را تحویل دهند.


Glass reactor.jpg


jacketed glass reactor.jpg


محصولات بالا توسط مشتریان با صدور گواهینامه CE سفارشی. برای اطلاعات بیشتر در مورد شیشه

راکتورها، لطفا تماس بگیرید info@toptionlab.com

یک جفت: تحویل اجاق گاز روتاری جدید طراحی موفقیت آمیز

بعدی: شیشه راکتور تحویل واکنش رگ کارخانه شیشه ای