جستجو

زنده، زنده با زیبا ترین نگرش. است - جمعه

Date:May 13, 2016

وجود دارد زمین بی ثمر در غرب ایالات متحده برای خشکی آن معروف است و هیچ چیز رشد می کند اما در مورد آب و هوا اجازه می دهد تا هر سال، وجود خواهد شد ناگهان تبدیل به سرزمین گل های وحشی در گل. گل های روشن از زمین خشک ظهور به زمین متروک عینک پر جنب و جوش آورده. عقرب چمن و گل کاکتوس در صحرا نه چندان آسان برای زنده ماندن, آنها نیاز به مسابقه با زمان برای جذب رطوبت، گل و به سرعت در حال تکثیر است. چنین سناریو بسیار لمس حتی در محیط بد است، هنوز به رشد قوی و با نگرش ترین مورد علاقه خود می خواهید برای دیدن.


زنده، زنده با زیبا ترین نگرش. است - جمعه


یک جفت: آینده از یخ خشک

بعدی: TOPTION حرفه ای سفارشی