جستجو

حفظ مواد غذایی خود را

Date:Jun 15, 2016

سازمان حفاظت محیط زیست می گوید: خانواده متوسط حدود 190 $ در هر ماه فقط با استفاده از و حفظ مواد غذایی بیشتر دقت ذخیره کند. یکی از بهترین راه برای شروع به حفظ مواد غذایی قبل از spoils آن و freeze-drying آسان، ارزان و حفظ مواد مغذی با ارزش سمبل است.


یک جفت: سنگ شکن التراسونیک همراه TOPTION

بعدی: چگونه به بهبود عمر تبخیر کننده دوار