جستجو

روز دوم با تشکر از مشتریان جدید و مشتریان قدیمی. خوش آمدید به ما.

Date:Mar 01, 2018

روز دوم - با تشکر از مشتریان جدید و مشتریان قدیمی. خوش آمدید به ما.


展会0.jpg

展会第二天.jpg

نمایشگاه علمی آزمایشگاه جهانی در ایالات متحده آمریکا، ما اینجا هستیم و کجا هستید؟

خوش آمدید info@toptionlab.com بیشتر بدانید، بگذارید در ایالات متحده آمریکا ملاقات کنیم، با تشکر.

یک جفت: TOPTION INSTRUMENT CO.، LTD شرکت Pittcon 2018، غرفه شماره: 1807. خوش آمدید به دیدن.

بعدی: با تشکر از همه مشتریان جدید و قدیمی برای حمایت و همکاری آنها.