جستجو

قوس زنون چراغ منبع تحویل کوتاه با موفقیت

Date:Sep 18, 2018

قوس زنون چراغ منبع تحویل کوتاه با موفقیت


لامپ زنون نرم افزار برای فلورسانس تاب بودن بهسبهرس و تابندگی فسفری جذب و انعکاس Photochemistry لیتوگرافی نوری، تشخیص نوری Schlieren شبیه سازی خورشیدی.


Xenon lamp.jpg


Xenon lamp 3


Xenon lamp (4).jpg


 Short Arc Xenon lamp (2).jpg


بالا عکس ما مشتری جدید سفارشی لامپ زنون، TOPTION به عنوان م & ISO گواهی شد

قوس کوتاهتولید کننده لامپ زنون، پشتیبانی حرفه ای سفارشی, تماس با ما خوش آمدید

info@toptionlab.com24 ساعت/7days سرویس های آنلاین.


یک جفت: TUE-3000 Lab Ultrasonic Homogenizer Delivery موفقیت آمیز است

بعدی: 50L سفارشی شیشه ای راکتور کتری تحویل جدید