جستجو

سفارشی کردن راکتور رو به پایین باز TOPTION

Date:Jan 06, 2017

سفارشی مشتریان کرهبه سمت پایین باز راکتورهای شیمیایی آزمایشگاه jacketed,ارتفاع راکتور

درب می شود تنظیم شده، مناسب برای مواد شارژ, و اجازه می دهد شما را به ضمیمه فلاسک ظرفیت های مختلف

در همان راکتور سر، انعطاف پذیر برای هدف بیشتر.


یک جفت: سنتز هیدروترمال راکتور

بعدی: TOPTION آزمایشگاه ارائه دهنده راه حل است