جستجو

TOPTION فشاربالا

Date:Jul 18, 2016

نرم افزار TOPTION بالا فشار راکتور: شیمی دارویی درشت مولکول متالورژی حفاظت از محیط زیست، و غیره، مناطق فرایند های شیمیایی. به عنوان مثال: فشار واکنش هیدروژنه کردن واکنش واکنش کاتالیزوری مصنوعی فرایند سنتز دارویی فشار پلیمریزاسیون سنتز نانو شرایط نمایش فیلم، تبلور غربالگری شیمی ترکیبی تبدیل توده واکنش فوق بحرانی واکنش هیدروترمال سنتز پلیمر، رادیکال تست تشخیص مادون قرمز، و غیره.

اگر شما نیاز به کمک در مورد راه حل آزمایشگاه خوش آمدید با ما تماس بگیرید info@toptionlab.comیک جفت: فشار راکتور با تحریک مغناطیسی کوپلینگ مکانیکی

بعدی: TOPTION محصولات و خدمات کسب رضایت مشتری