جستجو

TOPTION سیستم هیدرولیک / CIP / جرعه

Date:Nov 14, 2016این سیستم برای تغذیه و تخلیه مواد از طریق بلند کردن و انداختن قفسه استفاده می شود. در همان زمان برای تمیز کردن اتاق خوب است. علاوه بر این، چوب پنبه به پنی سیلین بطری فشار می تواند. همچنین برای انجماد و خشک کردن انواع مواد استفاده می شود.

CIP می تواند اجرا به طور خودکار یا دستی از طریق برنامه کنترل فرآیند عقیم سازی کل پایان به طور خودکار.

تمام قطعات ملاقات FDA / cGMP استاندارد.

یک جفت: TOPTION سنتز هیدروترمال راکتور برتری

بعدی: TOPTION رومانیایی راکتور فتوشيميايی نظرسنجي