جستجو

TOPTION فوق العاده کم دما فتوشيميايی راکتور

Date:May 06, 2016

1. TPR ج فوق العاده کم دما فتوشيميايی رآکتور نوع شیار داخلی، دمای استاندارد است - 20℃، مشابه به عنوان حمام همزن مغناطیسی است.

2. درجه حرارت می تواند تحت 0℃ و - 40℃، کنترل-60℃،-80℃،-100℃،-120℃ می تواند سفارشی، ظرفیت ≤ 1 لیتر.

سری TPR C رآکتور دمای پایین فوق العاده فتوشيميايی


یک جفت: تبخیر کننده دوار: در وضعیت, اثر تراکم کدام بهتر است?

بعدی: CIP قابل تنظیم و سیستم SIP