جستجو

سیستم های آلتراسونیک راکتور همگن

Date:Apr 27, 2016

1 چند التراسونیک کار سر هم برای بسیاری نتیجه امولسیون نمونه بهتر ترکیب.

2 در ساخت سیستم گردش می کند نمونه دریافت بیشتر مخلوط یکنواخت، هیچ زاویه مرده.

3 Downward شیر تخلیه، راحت تر برای مواد تخلیه.

4 عمودی برقی تکان دهنده مواد مخلوط کردن لباس بیشتر می کند.


TOPTION آزمایشگاه های حرفه ای ارائه دهنده راه حل است!


یک جفت: سنگ شکن التراسونیک همراه

بعدی: استفاده تمیز سونوگرافی باید توجه به آنچه را پرداخت کنم؟