جستجو

از کجا می توانم خرید یک پیپت؟ تنها کانال دستی TopPette قابل تنظیم تامین پیپت Pipettor

Date:Mar 23, 2017

از کجا می توانم خرید یک پیپت؟ تنها کانال دستی TopPette قابل تنظیم تامین پیپت Pipettor

همه پیپت TOPTION 2002 با گواهی کالیبراسیون: با کیفیت با توجه به ISO8655-2 تست شده است. کنترل کیفیت شامل آزمون وزنی هر یک از پیپت با آب مقطر در 22 ℃.

 Single Channel Adjustable Volume Pipettes

 Single Channel Adjustable Volume Pipettes

 Single Channel Adjustable Volume Pipettes

 Single Channel Adjustable Volume Pipettes

آزمایشگاه پیپت سفارشی خوش آمدید تماس با info@toptionlab.com از 24h / خدمات 7days ها.

یک جفت: برقی اتوماتیک موتوری پیپت فیلر

بعدی: مولکولی دستگاه تقطیر کارخانه بازدید، TOPTION مسیر کوتاه تقطیر